Virta Kasvusijoitus

Virta Kasvusijoitus

VIRTA KASVUSIJOITUS on kokeneiden yrittäjien ja sijoittajien perustama sijoitusryhmä, joka tekee kasvua tukevia pääomasijoituksia yrittäjävetoisiin liiketoimintansa jo vakiinnuttaneisiin yrityksiin. VIRTA SIJOITUSPOOLI I on Virta-ryhmän perustama ja hallinnoima rahasto, joka sijoittaa Virta Kasvusijoituksen rinnalla samoihin kohdeyrityksiin.
Sijoitamme tyypillisesti liikevaihdoltaan 3–20 miljoonan euron kokoisiin yrityksiin, joiden liiketoiminta on vakiintunutta ja kannattavaa. Tavoittelemme sijoituksellamme merkittävää vähemmistöosuutta kohdeyrityksessä. Tulemme osaamisellamme yrittäjien kumppaniksi tukemaan yrityksen arvon kehittymistä ja sijoituksemme mahdollistaa yrityksen kasvustrategian toimeenpanon.
Keskeisenä tavoitteena on kohdeyrityksen kannattava kasvu. Yrittäjien kanssa suunnitellaan polku kohti yhteistä irtautumista tai yrityksen siirtymistä uuteen vaiheeseen esim. yritysjärjestelyn tai listautumisen kautta. Virran tiimin pitkä kokemus, osaaminen ja tiimin suora omistajuus tarjoavat merkittävän tuen yrityksen omistajille ja johdolle.
Virta on kotimainen, yrittäjäomisteinen sijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia yrittäjävetoisiin PK-yrityksiin. Sijoitamme tyypillisesti liikevaihdoltaan 3–15 MEUR kokoisiin yrityksiin ja tavoittelemme merkittäviä vähemmistöosuuksia kohdeyhtiöistämme. Sijoitamme yrityksiin, joiden liiketoiminta on jo vakiintunutta ja kannattavaa. Tulemme kohdeyhtiön yrittäjien kumppaniksi tukemaan yrityksen arvon kehitystä ja tavoitteena on yhteinen irtautuminen, jonka ajoitus perustuu yhdessä suunniteltavaan ja toteuttavaan kasvu- ja kehityspolkuun.