Virta Kasvusijoitus

Toiminta­periaatteet

Virta Kasvusijoitus ja Virta Sijoituspooli I tekevät yhdessä merkittäviä vähemmistösijoituksia kohdeyhtiöihin. Sijoitukset ovat tyypillisesti 20 – 40 % kohdeyhtiön osakepääomasta.

Kasvu­rahoittaja

Oleellista sijoituskohteiden valinnassa on toimivan johdon kyvykkyys ja halu kasvattaa yhtiötä yhdessä Virran kanssa. Yrityksen tulee myös olla vakiinnuttanut asemansa omassa markkinasegmentissään ja olla kannattava. Yrityksellä tulee olla positiivinen ja ennustettava kassavirta. Useimmiten yrityksellä on jo sijoitusvaiheessa selvä näkemys, miten toimintaa laajennetaan orgaanisesti tai yritysostoin. Tämä on yleensä myös yrityksen johdon ja omistajien tärkein peruste yrityksen omistuspohjan laajentamiseen. Uutta pääomaa käytetään lähtökohtaisesti yrityksen kasvuun eikä vanhojen omistajien osakemyynteihin. On myös mahdollista, että Virran tulo omistajaksi liittyy jonkun tai joidenkin omistajien haluun irtautua yrityksestä. Tällainen omistaja ei yleensä enää ole aktiivinen tai merkittävä yrityksen liiketoiminnan kannalta. Oleellista on jäljelle jäävien omistajien sekä johdon kyky, halu ja sitoutuminen yhtiön kehittämiseen ja arvon kasvattamiseen.

Jo sijoitusvaiheessa täytyy Virran ja yrityksen pääomistajien kesken olla mahdollisimman selkeä yhteinen näkemys siitä, miten yhtiötä kehitetään ja miten tulevaisuudessa irtautuminen yhtiöstä voidaan toteuttaa. Tyypillisesti Virran omistajuus yhtiössä kestää 3–7 vuotta, riippuen kohdeyhtiön tilanteesta ja suunnitellun kasvu- ja arvonluontiprojektin laajuudesta.