Virta Kasvusijoitus

Virta Sijoituspooli I

Virta Kasvusijoitus hallinnoi omien pääomiensa rinnalla kanssasijoituspoolia, Virta Sijoituspooli I Ky:tä. Sijoituspoolin tarkoituksena on tehdä pääomasijoituksia suomalaisiin yrityksiin, joiden tyypillinen kokoluokka on liikevaihdoltaan 3–20 miljoonaa euroa. Yksittäisten sijoitusten vähimmäiskoko on lähtökohtaisesti 1,5 miljoonaa euroa ja enimmäiskoko 5 miljoonaa euroa. Sijoituspoolin tavoitteena on hankkia merkittäviä vähemmistösijoituksia kohdeyhtiöissä. Omistusosuus vaihtelee tapauskohtaisesti, mutta on tyypillisesti noin 20–40 prosenttia yhtiön osakepääomasta.

Muista pääomasijoitusrahastoista selvästi eroava piirre on Virta Sijoituspoolin luonne Virta Kasvusijoituksen kanssasijoittajana. Virta Kasvusijoitus etsii sopivia sijoituskohteita ja neuvottelee sijoituksen sekä omasta puolestaan että Virta Sijoituspooli I:n puolesta. Virta Kasvusijoitus vastaa sijoituksen hallinnoinnista sekä irtautumisesta.

Virta Sijoituspooli I:n sijoittajia ovat valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi, Konstsamfundet ja useat yrittäjätaustaiset tahot.

Virta Sijoituspooli I on vaihtoehtorahasto, jonka vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevan lain (162/2014) mukaisena rekisteröityneenä vaihtoehtorahaston hoitajana toimii Virta Equity Oy. Virta Equity Oy:n toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Toiminta­periaatteet

Tutustu toiminta­periaatteisiimme