Virta Kasvusijoitus

virtakasvusijoitus.fi

Tietosuojaseloste

Käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisesti ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, minkälaisia henkilötietoja keräämme, mihin tarkoitukseen niitä käytämme ja mitä vaikutusmahdollisuuksia rekisteröidyllä on. 

 

Henkilökohtaisten tietojen kerääminen

Keräämme henkilötietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. Voimme kerätä henkilötietoja myös julkisista ja muista virallisista lähteistä, esimerkiksi Yritystietojärjestelmän ja Patentti- ja rekisterihallituksen rekistereistä. Nimi- ja yhteystietojen päivityksiä voimme saada myös muilta tietokantapalveluja tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta. Voimme saada henkilötietoja myös alihankkijoilta, jotka liittyvät palvelun käyttämiseen tai tuottamiseen. Keräämme myös tietoja myös mm. sijoituksemme kohteena olevien yhtiöiden avainhenkilöistä. 

Keräämiämme henkilötietoja voivat olla esimerkiksi nimi-, sähköpostiosoite-, ja puhelinnumerotiedot, edustamansa yhtiön nimi- ja y-tunnus- tms. tunnistetiedot, nimike tai ammatti, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, sopimuksiin liittyvät tiedot sekä muut rekisteröidyn suostumuksella annetut tiedot.

 

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyjen käyttötarkoitusten mukaisesti täyttääksemme lain asettamat vaatimukset ja velvoitteet (mm. rahanpesun estämiseksi). 

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja yrityksen ja asiakkaiden välisten asiakas- ja liikesuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen, hallintaan, ylläpitämiseen ja arkistointiin, liiketoiminnallisten suhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen sekä tekemiemme sijoitusten hallinnointia ja niihin liittyvää viestintää varten. Voimme lisäksi kerätä ja käsitellä henkilötietoja rekrytointipäätösten tekemiseksi ja työ- tai palvelusuhteen hoitamiseksi henkilötietojen keräämisen perustuessa lakiin tai sopimuksellisiin velvoitteisiin. 

Sähköpostirekisterimme käyttötarkoituksena on yrityksemme sähköpostiviestinnän mahdollistaminen ja kehittäminen, ja käytämme sähköpostin kautta saamaamme tietoa (esim. sähköpostiosoite ja sähköpostiviesteissä olevia mahdollisia yhteys- ym. tietoja) asiakas-, liike- ja sidosryhmäsuhteiden aikaansaamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä viestinnällisiin tarpeisiimme. Keräämme tietoa verkkosivustomme käyttötavoista, jotta voimme parantaa ja kehittää palveluamme ja toimintaamme.

 

Verkkopalveluiden käyttämisestä saadut tiedot

Voimme kerätä ja käsitellä verkkosivuillamme vierailevien henkilöiden tietoja evästeiden muodossa. Verkkopalveluiden käyttämisestä saamiamme tietoja ovat esimerkiksi verkkopalvelun selaustiedot ja verkkopalvelun käyttötiedot (esimerkiksi selain- ja laitetieto, käyttäjän tulotapa palveluun, evästetunniste, maantieteellinen sijainti ja palvelussa vietetty aika), asiakaspalautteet ja yhteydenottopyynnöt. Tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen.

 

Henkilötietojen suojaaminen

Käytämme tarpeellisia teknisiä tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi, mm. palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja käytön valvonta sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen.

 

Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietoja siihen saakka, kunnes emme tarvitse niitä enää käyttötarkoitukseensa, johon ne on kerätty, tai mikäli rekisteröity peruuttaa suostumuksensa emmekä lain nojalla ole velvollisia säilyttämään kerättyjä henkilötietoja. 

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oikaisemista tai täydentämistä tai poistamista. Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja perusteet korjaamiselle ja/tai poistamiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa antamaansa suostumusta.

Verkkopalvelumme käyttäjä voi tyhjentää selaimeensa tallentuneet evästeet selaimen asetuksista. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa verkkopalvelumme toiminnallisuuteen.

 

Rekisterin ylläpitäjä

Virta Equity Oy

y-tunnus 3214045-4

Itämerenkatu 5, 00180 Helsinki

info@virtapartners.fi

Lisätietojen saamiseksi voit ottaa milloin tahansa yhteyttä rekisterinpitäjään yllä näkyvillä yhteystiedoilla.